บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 2 เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

คำศัพท์

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
¿Usted habla inglés?
ได้ นิดหน่อย
Sí, un poco
ใช่
ไม่
No
ยินดีที่ได้รู้จัก
Mucho gusto en conocerlo
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Mucho gusto en verlo
นาย
Señor (el)
นาง
Señora (la)
นางสาว
Señorita (la)

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม