ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Hola
สวัสดี
Buenos días
สวัสดีตอนเช้า
Buenas tardes
สวัสดีตอนบ่าย
Buenas noches
สวัสดีตอนเย็น
Buenas noches
ราตรีสวัสดิ์
¿Y usted?
แล้วคุณล่ะ
Bienvenidos
ยินดีต้อนรับ
Es un día bonito
วันนี้อากาศดีมาก
Tenga un buen día
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
Adiós
ลาก่อน
Hasta luego
แล้วพบกันใหม่
Hasta mañana
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
Perdón
ประทานโทษ
¿Puedo ayudarle?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย