บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาตุรกี :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Faks makinesi
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fotokopi makinesi
โทรศัพท์
Telefon
เครื่องพิมพ์ดีด
Daktilo
เครื่องฉาย
Projektör
คอมพิวเตอร์
Bilgisayar
จอภาพ
Ekran
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Yazıcı çalışıyor mu?
แผ่นดิสก์
Disk
เครื่องคิดเลข
Hesap makinesi

บทเรียนภาษาตุรกีเพิ่มเติม