ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Гостевая книга
สมุดเยี่ยม
Корзина
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Группа новостей
กลุ่มข่าวสาร
Подписаться
สมัครสมาชิก
Исходящие сообщения
ข้อความที่ส่งออก
Зашифрованная почта
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Отправленные
กล่องส่ง
Удаленные сообщения
ข้อความที่ถูกลบ
Входящие
กล่องขาเข้า
Исходящие
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว