ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Шаблон
แบบ
Пользовательские настройки
การตั้งค่า
Установите флажок
ขีดกากบาทในกล่อง
Передача файла
การถ่ายโอนไฟล์
Вход
เข้าสู่ระบบ
Ключевое слово
คำหลัก
Имя пользователя
ชื่อผู้ใช้
Пароль
รหัสผ่าน
Цифровая подпись
ลายเซ็นดิจิตอล
Общедоступный
สาธารณะสมบัติ
Ширина полосы пропускания
ช่วงความถี่ของคลื่น
Баннер
แบนเนอร์
Иконка
ไอคอน
Часто задаваемые вопросы
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว