บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 106 การงาน: บันทึกข้อมูล

คำศัพท์

แบบ
Шаблон
การตั้งค่า
Пользовательские настройки
ขีดกากบาทในกล่อง
Установите флажок
การถ่ายโอนไฟล์
Передача файла
เข้าสู่ระบบ
Вход
คำหลัก
Ключевое слово
ชื่อผู้ใช้
Имя пользователя
รหัสผ่าน
Пароль
ลายเซ็นดิจิตอล
Цифровая подпись
สาธารณะสมบัติ
Общедоступный
ช่วงความถี่ของคลื่น
Ширина полосы пропускания
แบนเนอร์
Баннер
ไอคอน
Иконка
คำถามที่ถามบ่อย
Часто задаваемые вопросы

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม