บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
Домашняя страница
อัพโหลด
Загружать
เลือก
Выбирать
โฟลเดอร์
Папка
แถบเครื่องมือ
Панель инструментов
กลับไป
Вернуться
บุ๊กมาร์ก
Закладка
ที่ (@)
Собака (@)
ทับ (/)
Косая черта (/)
ทวิภาค (:)
Двоеточие (:)

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม