ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

У вас есть разрешение на работу?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
У меня есть разрешение на работу
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
У меня нет разрешения на работу
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Когда вы можете начать?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Я плачу десять долларов в час
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
Я плачу десять евро в час
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
Я плачу десять реалов в час
ผมจ่ายสิบเรียลต่อชั่วโมง
Я буду платить понедельно
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Помесячно
ต่อเดือน
Будьте здесь в 8:00
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Работа заканчивается в 4:30
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Суббота и воскресенье – выходные
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Вы будете носить форму
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Вот как это делается
คุณทำเช่นนี้