ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Я ищу степлер
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Канцелярская кнопка
เป๊ก
Карандаш
ดินสอ
Книга
หนังสือ
Бумага
กระดาษ
Блокнот
สมุดบันทึก
Слайды
สไลด์
Календарь
ปฏิทิน
Скотч
เทป
Мне нужно найти карту
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่