ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Где ножницы?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Точилка для карандашей
กบเหลาดินสอ
Мне нужна ручка
ผมต้องการปากกา
Линейка
ไม้บรรทัด
Конверт
ซองจดหมาย
Печать
แสตมป์
Клей
กาว
Ластик
ยางลบ