บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Факс
เครื่องถ่ายเอกสาร
Фотокопировальное устройство
โทรศัพท์
Телефон
เครื่องพิมพ์ดีด
Пишущая машинка
เครื่องฉาย
Проектор
คอมพิวเตอร์
Компьютер
จอภาพ
Экран
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Этот принтер работает?
แผ่นดิสก์
Диск
เครื่องคิดเลข
Калькулятор

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม