ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

У вас есть костыли?
คุณมีไม้เท้าไหม
Растяжение связок
เคล็ด
У вас перелом
คุณทำกระดูกหัก
Мне нужно обезболивающее лекарство
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
У меня нет повышенного кровяного давления
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Я беременна
ฉันตั้งท้อง
У меня сыпь
ผมเป็นผื่น
В рану попала инфекция
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Посмотрите на этот синяк
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Грипп
ไข้หวัดใหญ่
У меня простуда
ผมมีอาการเป็นหวัด
У меня озноб
ผมมีอาการหนาวสั่น
Где болит?
เจ็บที่ไหน
Везде
ทุกที่
Как давно вы так себя чувствуете?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Я так себя чувствую 3 дня
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Принимаете ли вы какие-либо лекарства?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Да, сердечные
ใช่ สำหรับหัวใจของผม