ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Есть ли у вас температура?
คุณมีไข้หรือไม่
Да, у меня жар
ใช่ ผมมีไข้
Меня лихорадит со вчерашнего дня
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Не могли бы вы вызвать врача?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
Когда придет врач?
เมื่อไหร่หมอจะมา
У меня болит нога
เท้าของผมเจ็บ
Я упал
ผมล้ม
Я попал в аварию
ผมประสบอุบัติเหตุ
Мне кажется, я ее сломал
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Постельный режим
พักบนเตียง
Грелка-подушка
กระเป๋าไฟฟ้า
Пузырь со льдом
เจลเก็บความเย็น
Повязка
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Вам необходима гипсовая повязка
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ