ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Мне нужно обратиться к врачу
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
Врач в кабинете?
หมออยู่หรือเปล่า
Мне нехорошо
ผมรู้สึกไม่สบาย
Я болен
ผมป่วย
У меня болит живот
ผมมีอาการปวดท้อง
У меня голова болит
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Прилечь
นอนพักผ่อน
Я должен прилечь
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
У меня болит горло
ผมเจ็บคอ
Меня тошнит
ผมรู้สึกคลื่นไส้
У меня аллергия
ผมมีอาการแพ้
У меня понос
ผมมีอาการท้องเสีย
У меня кружится голова
ผมเวียนหัว
У меня мигрень
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ