ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Я не люблю насекомых
ผมไม่ชอบแมลง
Пчела
ผึ้ง
Здесь всегда так много мух?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Какой вид паука?
แมงมุมชนิดไหน
Червяк
หนอน
Бабочка
ผีเสื้อ
Божья коровка
เต่าทอง
Муравей
มด
Гусеница
บุ้ง
Тараканы грязные
แมลงสาบสกปรก
Это репеллент от комаров
นี่คือยากันยุง
Это репеллент от насекомых
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ