ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Здесь много лягушек
ที่นี่มีกบหลายตัว
Это козлы?
นั้นแพะใช่ไหม
Утка
เป็ด
Этот попугай умеет говорить?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Черепаха
เต่า
Обезьяна
ลิง
Это ядовитая змея?
งูมีพิษไหม
Корова
วัว
Ящерица
จิ้งจก
Мышь
หนู
Крокодил
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ