ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Животные
สัตว์
У вас есть собака?
คุณมีสุนัขไหม
У меня аллергия на кошек
ผมแพ้แมว
У меня есть птица
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Кролик
กระต่าย
Курица
ไก่
Петух
ไก่ตัวผู้
Лошадь
ม้า
Я люблю лошадей
ผมชอบม้า
Цыпленок
ไก่
Свинья
หมู

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ