ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Я собираюсь на прогулку
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Мне не нужно смотреть телевизор
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Мне не нужно смотреть фильм
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Мне нужно воспользоваться компьютером
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Мне нужно перейти улицу
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Мне нужно потратить деньги
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Мне нужно отправить это по почте
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Мне нужно стоять в очереди
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Мне не нужно класть деньги в банк
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน