ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 80 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

На пляже
ที่ชายหาด
Загорать
อาบแดด
Море
ทะเล
Волна
คลื่น
Песок
ทราย
Закат
พระอาทิตย์ตกดิน
Остров
เกาะ
Озеро
ทะเลสาป
Океан
มหาสมุทร
Порт
ท่าเรือ
Залив
อ่าว
Побережье
ชายฝั่ง
Прилив
น้ำขึ้น
Отлив
น้ำลด
Полотенца
ผ้าขนหนู

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์