ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Приправа
เครื่องปรุงรส
Горчица
มัสตาร์ด
Кетчуп
ซอสมะเขือเทศ
Майонез
มายองเนส
Масло
น้ำมัน
Уксус
น้ำส้มสายชู
Недосолено
มันยังต้องใส่เกลืออีก
Мука
แป้ง
Мед
น้ำผึ้ง
Варенье
แยม
Овес
ข้าวโอ๊ต
Пшеница
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง