บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 69 อาหาร: ร้านขายกับข้าว

คำศัพท์

ร้านขายกับข้าว
Продовольственный магазин
ร้านขายกับข้าวเปิด
Продовольственный магазин открыт
ปิด
Закрыто
รถเข็นช้อปปิ้ง
Магазинная тележка
ตะกร้า
Корзина
มีข้าวไหม
Есть ли у вас рис?
ซื้อ
Купить
จ่ายเงิน
Платить
อยู่ช่องไหน
В каком проходе?
ร้านขายเนื้อ
Мясной магазин
เบเกอรี่
Булочная
ทำอาหาร
Готовить
น้ำอยู่ที่ไหน
Где вода?
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Ужинать с семьей
ผมหิว
Я голоден
ตั้งโต๊ะ
Накрывать на стол

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม