ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Продовольственный магазин
ร้านขายกับข้าว
Продовольственный магазин открыт
ร้านขายกับข้าวเปิด
Закрыто
ปิด
Магазинная тележка
รถเข็นช้อปปิ้ง
Корзина
ตะกร้า
Есть ли у вас рис?
มีข้าวไหม
Купить
ซื้อ
Платить
จ่ายเงิน
В каком проходе?
อยู่ช่องไหน
Мясной магазин
ร้านขายเนื้อ
Булочная
เบเกอรี่
Где вода?
น้ำอยู่ที่ไหน
Готовить
ทำอาหาร
Ужинать с семьей
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Я голоден
ผมหิว
Накрывать на стол
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง