ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Принесите, пожалуйста, фрукты.
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
Это грязная
มันสกปรก
Можно воды, пожалуйста?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
Это было вкусно
อร่อยมาก
Лучшего качества
คุณภาพดีกว่า
Это острое?
เผ็ดไหม
Рыба свежая?
ปลาสดไหม
Они сладкие?
หวานไหม
Кислый
เปรี้ยว
Еда холодная
อาหารเย็น
Это холодное
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ