ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 64 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Мясо сырое
เนื้อนี้ดิบ
Мне нравится непрожаренное, с кровью
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Мне нравится средней прожарки
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Хорошо прожаренный
เนื้อสุกๆ
Я хотел бы попробовать блюдо местной кухни
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
У меня аллергия на различные продукты питания
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Что сюда входит?
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Какое мясо вы подаете?
คุณมีเนื้อชนิดไหน

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด