ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 63 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Напиток
เครื่องดื่ม
Со льдом
ใส่น้ำแข็ง
Ложка
ช้อน
Нож
มีด
Вилка
ส้อม
Стакан
แก้ว
Тарелка
จาน
Блюдце
จานรอง
Чашка
ถ้วย
Мне нужна салфетка
ผมต้องการผ้าเช็ดปาก
Мне не нужен перец
ผมไม่ต้องการพริกไทย
Перечница
ขวดพริกไทย
Передайте, пожалуйста, соль.
ช่วยส่งเกลือให้ผมได้ไหม
Солонка
ขวดเกลือ

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ