ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Я иду за покупками
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Где находится главный торговый район?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Я хочу пойти в торговый центр
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Помогите мне, пожалуйста
คุณช่วยผมได้ไหม
Я просто смотрю
ผมแค่ดูเฉยๆ
Не могли бы вы показать мне несколько рубашек?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Где примерочная кабинка?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Могу ли я примерить это?
ผมลองได้ไหม
Цвет мне не подходит
สีไม่เหมาะกับผม
Есть ли другая расцветка?
คุณมีสีอื่นไหม
Мне нравится
ผมชอบมัน
Мне не нравится
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส