ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 56 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Вулкан
ภูเขาไฟ
Каньон
หุบเขาลึก
Лес
ป่า
Горный хребет
เทือกเขา
Джунгли
ป่า
Река
แม่น้ำ
Полуостров
คาบสมุทร
Пляж
ชายหาด
Болото
บึง
Гора
ภูเขา
Холм
เนินเขา
Озеро
ทะเลสาป
Пустыня
ทะเลทราย
Водопад
น้ำตก

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล