ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 54 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Могу я угостить вас напитком?
ฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม
Есть входная плата?
มีค่าเข้าไหม
Пиво, пожалуйста
ขอเบียร์ครับ
Я хотел бы бокал красного вина
ฉันต้องการไวน์แดงหนึ่งแก้ว
Какой вид пива?
เบียร์ยี่ห้ออะไร
Белое вино
ไวน์ขาว
Мне нужно выпить
ฉันต้องการเครื่องดื่ม
Не хочешь потанцевать?
คุณต้องการที่จะเต้นรำไหม
Да, я хочу танцевать
ใช่ ฉันต้องการที่จะเต้นรำ
Я не хочу танцевать
ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นรำ
Я беспокоюсь
ผมกังวล
Я не могу найти моего папу
ฉันหาพ่อไม่เจอ
Я потерялся
ฉันหลงทาง
Пожалуйста, подождите меня
รอฉันแป๊ปนึ่ง
Мне нужна полиция
ฉันต้องการตำรวจ
Помогите!
ช่วยด้วย

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่