ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Улица
ถนน
Перекресток
สี่แยก
Дорожный знак
เครื่องหมายจราจร
Угол
หัวถนน, มุม
Уличный фонарь
ไฟถนน
Светофор
สัญญาณไฟจราจร
Пешеход
คนเดินเท้า
Авеню
ถนน
Пешеходный переход
ทางม้าลาย
Тротуар
ทางเท้า
Туалеты
ห้องน้ำ
Ванная комната
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์