บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 34 คำตรงข้าม: มาก/น้อย

คำศัพท์

มากกว่า
Больше
น้อยกว่า
Меньше
ถูกต้อง
Правильный
ไม่ถูกต้อง
Неправильный
มีความสุข
Счастливый
เสียใจ
Грустный
สะอาด
Чистый
สกปรก
Грязный
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Живой
ตาย
Мертвый
สาย
Поздно
แต่แรก
Рано

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม