ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 33 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Медленный
ช้า
Быстрый
รวดเร็ว
Пустой
ว่างเปล่า
Полный
เต็ม
Красивый
สวย, น่ารัก
Уродливый
น่าเกลียด
Шумный
เสียงดัง
Тихий
เงียบสงบ
Сильный
แข็งแรง
Слабый
อ่อนแอ
Правда
ความจริง
Ложь
โกหก
Твердый
ยาก
Мягкий
อ่อน

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน