ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 32 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Холодный
เย็น
Горячий
ร้อน
Светлый
สว่าง
Темный
มืด
Плохой
ไม่ดี
Хороший
ดี
Один
คนเดียว
Вместе
พร้อมกับคนอื่น
Влажный
เปียก
Сухой
แห้ง
С
ด้วย
Без
ไม่มี

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน