ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 30 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Большой
ใหญ่
Маленький
เล็ก
Высокий
สูง
Низкий
สั้น, เตี้ย
Молодой
หนุ่ม
Старый
เก่า, แก่
Худой
ผอม
Толстый
อ้วน
Вверх
ขึ้น
Вниз
ลง
Вопрос
คำถาม
Ответ
ตอบ

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน