ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

В какой день?
วันอะไร
Какого месяца?
เดือนอะไร
Когда?
เมื่อไหร่
Когда у тебя встреча?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Разбуди меня в 8
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Мы можем поговорить об этом завтра?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Позже
ภายหลัง
Всегда
ตลอดเวลา
До
ก่อนหน้านี้
Рано
แต่แรก
Позже
ภายหลัง
Много раз
หลายครั้ง
Никогда
ไม่เคย
Сейчас
ขณะนี้
Однажды
ครั้งหนึ่ง
Иногда
บางครั้ง
Скоро
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม