บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
Который час?
ตอนกี่โมง
Во сколько?
ตอนนี้บ่ายโมง
Сейчас час дня
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Сейчас без пятнадцати десять
ตอน 9 โมง
В 9:00
ตอน 4 โมง
В 4:00
เที่ยง
Полдень
เที่ยงคืน
Полночь
ตอนเช้า
Утро
ตอนบ่าย
После полудня
ตอนเย็น
Вечер
กลางคืน
Ночь

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม