ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

2011
ปีสองพันสิบเอ็ด
2012
ปีสองพันสิบสอง
2013
ปีสองพันสิบสาม
2014
ปีสองพันสิบสี่
2015
ปีสองพันสิบห้า
2016
ปีสองพันสิบหก
2017
ปีสองพันสิบเจ็ด
2018
ปีสองพันสิบแปด
2019
ปีสองพันสิบเก้า
Какой сегодня день?
วันนี้เป็นวันอะไร
На прошлой неделе
อาทิตย์ที่แล้ว
В прошлом месяце
เดือนที่แล้ว
Следующая неделя
อาทิตย์หน้า
Следующий месяц
เดือนหน้า
В будущем году
ปีหน้า
Сегодня вечером
คืนนี้
Вчера вечером
เมื่อคืน
Завтра утром
พรุ่งนี้เช้า
Позавчера
เมื่อวานซืน
Послезавтра
วันมะรืนนี้
Выходные
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน