ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Названия месяцев
เดือนของปี
Январь
มกราคม
Февраль
กุมภาพันธ์
Март
มีนาคม
Апрель
เมษายน
Май
พฤษภาคม
Июнь
มิถุนายน
Июль
กรกฎาคม
Август
สิงหาคม
Сентябрь
กันยายน
Октябрь
ตุลาคม
Ноябрь
พฤศจิกายน
Декабрь
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ