ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Мачеха
แม่เลี้ยง
Отчим
พ่อเลี้ยง
Сводная сестра
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Сводный брат
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Свекор
พ่อตา
Свекровь
แม่ยาย
Шурин
พี่เขย
Свояченица
น้องสะใภ้
Кто она?
เธอคือใคร
Это твоя мать?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
Кто твой отец?
คุณพ่อของคุณคือใคร
Вы родственники?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
Сколько тебе лет?
คุณอายุเท่าไหร่
Сколько лет твоей сестре?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน