ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Люди
ผู้คน
Мать
แม่
Отец
พ่อ
Брат
พี่ชาย น้องชาย
Сестра
พี่สาว น้องสาว
Сын
ลูกชาย
Дочь
ลูกสาว
Племянник
หลานชาย
Племянница
หลานสาว
Дедушка
คุณปู่ คุณตา
Бабушка
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน