ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Какого цвета?
นี่คือสีอะไร
Красного
สีนี่คือสีแดง
Черный
สีดำ
Синий
สีฟ้า
Коричневый
สีน้ำตาล
Зеленый
สีเขียว
Оранжевый
สีส้ม
Фиолетовый
สีม่วง
Красный
สีแดง
Белый
สีขาว
Желтый
สีเหลือง
Серый
สีเทา
Золотистый
ทอง
Серебристый
เงิน

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง