ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

За
ข้างหลังของ
Перед
ข้างหน้าของ
Рядом
ข้างๆ
Первая дверь справа
ประตูแรกทางขวา
На четвертом светофоре поверните направо
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Вы меня понимаете?
คุณเข้าใจผมไหม
Север
ทิศเหนือ
Запад
ทิศตะวันตก
Юг
ทิศใต้
Восток
ทิศตะวันออก
Вправо
ไปทางขวา
Влево
ไปทางซ้าย
Здесь есть лифт?
มีลิฟท์ไหม
Где лестница?
บันไดอยู่ที่ไหน
В каком направлении?
ไปทางไหน
Вторая дверь слева
ประตูที่สองด้านซ้าย
На углу поверните налево
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน