ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Вперед
ตรงไปเลย
Сзади
ข้างหลัง
Спереди
ข้างหน้า
Внутри
ข้างใน
За пределами (снаружи)
ข้างนอก
Здесь
ที่นี่
Там
ที่นั่น
Около
ใกล้
Далеко
ไกล
Вдоль стены
ตามผนัง
За углом
ตรงหัวมุม
За столом
ที่โต๊ะ
В очереди
ในแถว
Вниз
ชั้นล่าง
Наверх
ชั้นบน
По коридору
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า