บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
тысяча
สองพัน
два тысяча
สามพัน
три тысяча
สี่พัน
четыре тысяча
ห้าพัน
пять тысяча
หกพัน
шесть тысяча
เจ็ดพัน
семь тысяча
แปดพัน
восемь тысяча
เก้าพัน
девять тысяча
หนึ่งหมื่น
десять тысяча

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม