บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
сто
สองร้อย
двести
สามร้อย
триста
สี่ร้อย
четыреста
ห้าร้อย
пятьсот
หกร้อย
шестьсот
เจ็ดร้อย
семьсот
แปดร้อย
восемьсот
เก้าร้อย
девятьсот
หนึ่งพัน
тысяча

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม