บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Числа
หนึ่ง
один
สอง
два
สาม
три
สี่
четыре
ห้า
пять
หก
шесть
เจ็ด
семь
แปด
восемь
เก้า
девять
สิบ
десять

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม