บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 9 เริ่ม: คำสำนวน

คำศัพท์

อีกเรื่องหนึ่ง
Кстати
อย่างน้อยที่สุด
По крайней мере
ในที่สุด
Наконец
อย่างไรก็ตาม
Однако
ดังนั้น
Поэтому
ไม่เป็นไร
Не волнуйтесь
นั่นขึ้นอยู่กับ
Как сказать
ฉันขอโทษ
Простите
ตอนนี้
Сейчас
ฉันไม่รู้
Я не знаю
เช่นนี้
Таким образом

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม