ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Я
ฉัน
Ты
คุณ
Он
เขาผู้ชาย
Она
เธอ
Мы
พวกเรา
Они
พวกเขา
Мой
ของฉัน
Ваш
ของคุณ
Его
ของเขา
Ее
ของเธอ
Это
นี้
То
นั้น
Эти
เหล่านี้
Те
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี