บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 3 เริ่ม: พูดช้าลง

คำศัพท์

พูดช้าๆ
Говорите медленно
ฉันไม่เข้าใจ
Не понимаю
คุณเข้าใจไหม
Вы понимаете?
แน่นอน
Конечно
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Повторите, пожалуйста
อีกครั้ง
Снова
คำต่อคำ
Пословно
ช้าๆ
Медленно
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Как вы сказали?
มันหมายความว่าอย่างไร
Что это значит?
คุณพูดว่าอะไร
Что вы сказали?
คุณมีคำถามหรือไม่
У вас есть вопрос?

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม