ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Вы говорите по-английски?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Да, немного
ได้ นิดหน่อย
Да
ใช่
Нет
ไม่
Приятно познакомиться
ยินดีที่ได้รู้จัก
Рад вас видеть
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Господин
นาย
Миссис
นาง
Мисс
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย