ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

gesuto bukku ゲストブック
สมุดเยี่ยม
shoppingu kaーto ショッピングカート
ตะกร้าช้อปปิ้ง
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
กลุ่มข่าวสาร
koudoku suru 購読する
สมัครสมาชิก
soushin messeーji 送信メッセージ
ข้อความที่ส่งออก
angou ka meーru 暗号化メール
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
soushin bokkusu 送信ボックス
กล่องส่ง
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
ข้อความที่ถูกลบ
jushin torei 受信トレイ
กล่องขาเข้า
soushin torei 送信トレイ
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว