ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

waーdo rappu ワードラップ
ตัดคำ
saibaーsupeーsu サイバースペース
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
ที่อยู่อีเมล์
adoresu chou アドレス帳
สมุดที่อยู่
uketori jin 受取人
ผู้รับ
supamu スパム
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
zenin ni henshin 全員に返信
ตอบทุกคน
tenpu fairu 添付ファイル
ไฟล์ที่แนบมา
tenpu suru 添付する
แนบ
messeーji no midashi メッセージの見出し
หัวเรื่องข้อความ
kenmei 件名
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว