บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 108 คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

คำศัพท์

ตัดคำ
waーdo rappu ワードラップ
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
saibaーsupeーsu サイバースペース
ที่อยู่อีเมล์
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
สมุดที่อยู่
adoresu chou アドレス帳
ผู้รับ
uketori jin 受取人
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
supamu スパム
ตอบทุกคน
zenin ni henshin 全員に返信
ไฟล์ที่แนบมา
tenpu fairu 添付ファイル
แนบ
tenpu suru 添付する
หัวเรื่องข้อความ
messeーji no midashi メッセージの見出し
เรื่อง
kenmei 件名

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม