บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 107 คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

คำศัพท์

แป้นพิมพ์
kiーboーdo キーボード
ปุ่ม
botan ボタン
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
โมเด็ม
modemu モデム
ปุ่มเมาส์
mausu botan マウスボタン
แผ่นรองเมาส์
mausu paddo マウスパッド
เม้าส์
mausu マウス
ฐานข้อมูล
deーtabeーsu データベース
คลิปบอร์ด
kurippu boーdo クリップボード

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม