ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 107 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

kiーboーdo キーボード
แป้นพิมพ์
botan ボタン
ปุ่ม
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
modemu モデム
โมเด็ม
mausu botan マウスボタン
ปุ่มเมาส์
mausu paddo マウスパッド
แผ่นรองเมาส์
mausu マウス
เม้าส์
deーtabeーsu データベース
ฐานข้อมูล
kurippu boーdo クリップボード
คลิปบอร์ด

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว